POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Polityka Prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.boskieceny.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”), jednocześnie informujemy, że sklep internetowy można przeglądać bez podawania swoich danych personalnych.

2. Administrator danych. Właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000442857, posiadająca NIP 5213641211, REGON 146433467 / Kontakt e-mail: boskieceny@gmail.com (zwanego dalej: „Administratorem” lub "BoskieCeny")

3. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. Zobowiązujemy się jednak podjąć odpowiednie działania mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem Twoich danych osobom trzecim. Nasze bazy są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Twoich danych, nie wahaj się skontaktować z Administratorem używając wyżej wskazanych danych.

4. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych, prawnie uzasadniony interes przetwarzania. Poniżej przedstawiamy Ci wszystkie występujące standardowo w działalności Administratora cele przetwarzania danych przez Administratora. Szczegółowy cel przetwarzania Twoich danych jest Ci każdorazowo komunikowany przez Administratora w momencie pozyskiwana Twoich danych. Twoje dane osobowe mogą być zatem przetwarzane celem: 

 • zawarcia i wykonania umowy/umów, w tym zapewnienia obsługi transakcji, rozwiązywania problemów i realizacji Twoich próśb, które do nas kierujesz – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy/umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • świadczenia usług drogą elektroniczną i przesyłania informacji handlowych – na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
 • spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego (np. wobec Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, urzędów skarbowych) – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art.6 ust. 1 lit. c RODO),
 • zapewnienia obsługi usług płatniczych, zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, obsługi Twoich próśb przekazywanych np. poprzez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, administracyjnych i mediacyjnych, przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienie rozliczenia (spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa) – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest obsługa świadczonych usług, realizacja Twoich próśb, możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, archiwizacja danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. NEWSLETTER.  Jeśli zapiszesz się do naszego Newslettera, wówczas będziemy korzystać z danych niezbędnych do tego celu lub przekazanych nam przez Ciebie osobno w celu regularnego przesyłania naszej oferty drogą elektroniczną na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.

Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, wysyłając nam wiadomość ze stosowną informacją lub korzystając z odpowiedniego linka zamieszczonego w Newsletterze. Po wyrejestrowaniu, usuniemy Twój adres e-mail, o ile nie wyrazisz w sposób wyraźny, zgody na dalsze korzystanie z Twoich danych w innych celach lub nie zastrzeżemy sobie prawa dalszego korzystania z danych w ustawowo dozwolonych przypadkach

6. REJESTRACJA KONTA. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym Klient podaje:

 • adres e-mail
 • dane adresowe tj: imię i nazwisko/nazwę firmy, kod pocztowy, miejscowość/ kraj (państwo), ulica wraz z numerem domu/mieszkania oraz numer telefonu.

7. Komu i gdzie Administrator może przekazać Twoje dane? Do Twoich danych dostęp będą miały, poza pracownikami, pełnomocnikami i członkami organów Administratora, osoby i podmioty zapewniające działanie, utrzymanie i serwis systemów i rozwiązań IT stosowanych przez Administratora. Ponadto, w zależności od charakteru sprawy, Twoje dane osobowe Administrator może przekazać jedynie następującym podmiotom:

 • podmiotom współpracującym z Administratorem i realizującym na rzecz Administratora niezbędne w toku jego działalności usługi, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, rachunkowe, finansowe, doradztwa prawnego lub podatkowego - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 • organom publicznym, w tym Sądom, na ich uzasadnione żądanie.
 • W celu wykonania umowy przekazujemy Twoje dane firmie kurierskiej zajmującej się dostawą co jest niezbędne do doręczenia zamówionych towarów. Obecnie korzystamy z usług następujących firm kurierskich: (GLS) General Logistics Systems Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głuchowie, gmina Komorniki (62-052) przy ul. Tęczowej 10

8. Twoje Prawa.

 • Każdemu przysługuje prawo do sprostowania błędnych informacji na swój temat znajdujących się w naszym posiadaniu, prawo do zmiany lub poprawiania informacji wcześniej nam podanych, a także prawo do usunięcia ich w tym celu zalecamy kontakt z Administratorem.
 • Każdemu przysługuje prawo wglądu do danych osobowych i innych informacji znajdujących się w naszym posiadaniu, jednak przed tym Administrator wymaga udokumentowania swojej tożsamości w sposób dostatecznie wiarygodny oraz do podania niezbędnych szczegółów na temat informacji, do których dany użytkownik chce mieć wgląd.
 • Każdemu przysługuje prawo do sprostowania błędnych informacji na swój temat znajdujących się w naszym posiadaniu, prawo do zmiany lub poprawiania informacji wcześniej nam podanych, a także prawo do usunięcia ich.
 • Prosimy o informowanie nas o wszystkich zmianach danych osobowych, aby prowadzona przez nas dokumentacja była zgodna ze stanem faktycznym i zawierała aktualne dane.

9. Co to są cookies i jak ich używamy. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych
 • w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
 • w ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Przeglądarki internetowe (Twoje oprogramowanie) domyślnie dopuszczają przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookies. Możesz zawsze zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików cookies. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na funkcjonalność Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.

Informujemy, iż podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczanie plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym jednocześnie posiadającym do nich dostęp jest Administrator. Informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Więcej informacji o plikach cookies dostępnych jest np. http://wszystkoociasteczkach.pl. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:

 • Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
 • Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
 • Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
 • Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność Serwisu może zostać ograniczona. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez nasz serwer i zapisywane po stronie Użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Przechowuje się w nich informacje, które mogą pomóc Fundacji dostosować się do sposobu korzystania z serwisu przez jego Użytkowników i pozwolą zbierać dane statystyczne dotyczące serwisu, m.in. na temat tego, które miasta były odwiedzane, jakie elementy są wykorzystywane, oraz dane o dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej nasz serwis. Pliki cookies nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twojego komputera i przechowywanych w nim danych, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.

10. Zmiany Polityki Prywatności.

 • Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje Klientów
 • Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: boskieceny@gmail.com